Vijesti

Poslovi

Kontakt

Skladišta

 

Logistika

U suvremenim uvjetima se najčešće koristi za označavanje poslovne funkcije i znanstvene discipline koja se bavi koordinacijom svih kretanja materijala, proizvoda i robe u fizičkom, informacijskom i organizacijskom pogledu.

Logistika

Zakonske odredbe u cestovnom prometu?

Zakoni, pravilnici,odluke prijevoznici.
 

Zakonske odredbe i pravilnici

  • Zakon o prijevozu u cestovnom prometu (NN 36/98) ; Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o prijevozu u cestovnom prometu (NN 83/02) ; Zakon o prijevozu u cestovnom prometu (NN 26/03 - pročišćeni tekst) ; Uredba o izmjeni Zakona o prijevozu u cestovnom prometu (NN 102/04)  
  • Odluka o visini naknada za pregled vozila radi izdavanja potvrde o ispunjavanju posebnih uvjeta za vozila kojima se obavlja javni cestovni prijevoz i prijevoz za vlastite potrebe (NN 198/03)
  • Pravilnik o posebnim uvjetima za vozila kojima se obavlja javni cestovni prijevoz i prijevoz za vlastite potrebe (NN 111/03) ; (NN 148/03)
  • Pravilnik o odobrenju za obavljanje djelatnosti javnog cestovnog prijevoza i kolodvorskih usluga (NN 10/03)
  • Pravilnik o ispitnom programu za voditelja poslovnice, sastavu ispitne komisije i načinu polaganja stručnog ispita (NN 62/96)
  • Pravilnik o dozvolama za obavljanje linijskog prijevoza putnika (NN 177/03) ; Pravilnik o dopunama Pravilnika o dozvolama za obavljanje linijskog prijevoza putnika (NN 61/04) ; Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o dozvolama za obavljanje linijskog prijevoza putnika (NN 106/04)
  • Pravilnik o izdavanju dozvole stranom prijevozniku za unutarnji prijevoz stvari (NN 21/92) 
  • Pravilnik o izvanrednom prijevozu (NN 76/97) ; Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o izvanrednom prijevozu (NN 31/98)
  • Pravilnik o mjerilima izračuna naknade za izvanredni prijevoz (NN 31/98) ;  Ispravak Pravilnika o mjerilima izračuna naknade za izvanredni prijevoz (NN 35/98